KPL Po Jezusie pod redakcją: Roselyne Dupont-Roc Antoine’a Guggenheima i Paradoks chrześcijański Jean-Yves Leloup

Kup w zestawie

%

135,00 

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Opis

Po Jezusie

Purana_2022_PO_JEZUSIE_DEMO

Książka Po Jezusie. Pierwsze wieki chrześcijaństwa jest dziełem monumentalnym w swojej skali oraz

encyklopedycznym pod względem wykonania. Przedstawia ona Czytelnikom szeroką panoramę

historii rozwoju myśli, literatury, teologii i kultury materialnej pierwotnego chrześcijaństwa. Moment

początkowy to rozpoczęcie działalności pierwszej wspólnoty jerozolimskiej – skupionej wokół

pamięci o życiu i nauczaniu Jezusa – oraz enigmatycznego doświadczenia, jakie miał przeżyć Paweł z

Tarsu (wtedy jeszcze Szaweł prześladowca) na drodze do Damaszku, aby stać się pierwszym wielkim

propagatorem „Dobrej Nowiny”. Zakres czasowy opisywanych wydarzeń sięga aż po okres

prześladowań za cesarzy Decjusza i Waleriana (połowa III w.), gdy chrześcijaństwo musiało stanąć do

otwartej konfrontacji z „teologią polityczną” cesarskiego Rzymu i nieakceptowanymi ze swojej

perspektywy ambicjami instytucji państwa.

Ten przełomowy okres w historii chrześcijaństwa, zgodnie z tytułem, obejmuje pierwsze wieki „po

Jezusie”. Były to czasy konstytutywne dla chrześcijaństwa jako religii, która – często w niełatwy i

nieoczywisty sposób – musiała nabrać swojej specyfiki oraz zbudować własną tożsamość i myśl oraz

zbudować struktury (stąd też i kwestia „wynalezienia” chrześcijaństwa). Odbywało się to w pewnym

dystansie, a czasem nawet w otwartej opozycji zarówno wobec judaizmu, z którego się ta religia

wywodziła, jak i kultury grecko-rzymskiej, w której wyrosła.

To właśnie w tym okresie dokonała się przemiana początkowo marginalnego ruchu zwolenników nauk Jezusa w znaczące zjawisko religijne, instytucjonalne i społeczne, które wkrótce miało przekroczyć bariery Imperium, aby finalnie odegrać bardzo istotną rolę w dalszej historii świata.

Po Jezusie to efekt pracy ponad 80 uznanych specjalistów, zarówno badaczy różnych wyznań, jak i

uczonych niekonfesyjnych, którzy z wykorzystaniem nauk historycznych, archeologii, papirologii i

epigrafiki, jak również literaturoznawstwa, religioznawstwa, ikonologii czy historii teologii lub

socjologii ruchów religijnych pragną zaprezentować Zainteresowanym nowoczesne kompendium

wiedzy o wczesnym chrześcijaństwie i o świecie, w którym przyszło mu się rozwijać.

Jest to przy tym dzieło zgodne z najbardziej aktualnym stanem wiedzy (uwzględniające jednak także

różnice interpretacji badawczych oraz kwestie dyskusyjne), które do rąk polskiego Czytelnika mamy

przyjemność oddać niedługo po ukazaniu się francuskiego oryginału (2020).

dr Sławomir Poloczek

Kontekst geopolityczny

Religie i polityka

Neron prześladowca?

Trajan, cesarz umiarkowanie prześladujący?

Objaśnienia: Pojęcie religio

Objaśnienia: Dobrzy i źli cesarze

Objaśnienia: Niewolnictwo i niewolnicy

Wydawnictwo: Purana

Rok wydania: 2022 i wydanie

Ilość stron: 704

Paradoks chrześcijański Jean-Yves Leloup

Purana_2023_Paradoks_chrześcijański_DEMO

Dlaczego chrześcijaństwo to paradoksalna droga?

Ponieważ sięga korzeniami bytu, który jest wcielonym paradoksem. To Jeszua (Jezus po aramejsku), który jest jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. W pełni cielesnym i całkowicie duchowym. Sługą wobec wszystkich, a jednocześnie Panem wszystkiego. Poniżonym, lecz obecnym do końca. To On umieszcza naszą skończoność w sercu nieskończoności, będąc na świecie, ale nie pochodząc z tego świata. Czyni swe ciało świątynią Ducha i wszechrzeczy. Zaprasza swoich uczniów, by odważyli się prowadzić życie równie paradoksalne jak Jego. Równie zagadkowe i pełne światłości jak Jego. Prawdziwi chrześcijanie mają przechodzić przez ten świat, czyniąc dobro (Dz 10, 38), wychodząc poza ramy zarówno świeckiego, jak i religijnego dogmatyzmu lub fanatyzmu, nieustannie dając świadectwo o wspaniałości ludzkiej kondycji. Ta niesłychana i wielka myśl okazuje się nader przydatna w obecnej sytuacji, gdy ogromnie aktualna jest potrzeba nadania sensu własnemu życiu, ponieważ każdy z nas ma w swej istocie zarówno człowieczeństwo, jak i boskość.

Wydawnictwo: Purana

Rok wydania: 2023

Format: 145×210

 

group38
Może spodoba się również…