PSYCHOBIOLOGIA tekst Anna Kotlarek

PSYCHOBIOLOGIA  tekst Anna Kotlarek

PSYCHOBIOLOGIA

 – CZYLI JAK NASZ EMOCJE WPŁYWAJĄ NA CIAŁO

 

Każdego dnia w naszym życiu wydarza się wiele sytuacji, których się nie spodziewaliśmy i na które nie mamy wpływu. Pojawiają się najczęściej nagle, a my zawsze – w zależności od tego, czy były to zdarzenia miłe, groźne, niechciane, smutne – reagujemy na nie.

Paul Ekman – amerykański psycholog, badając sposoby ruchowo – mimicznej ekspresji, wyróżnił (około 1978 roku) w swoich badaniach siedem emocji podstawowych, które są doświadczane i rozpoznawane przez wszystkich ludzi, niezależnie od kraju, kontynentu czy kultury: strach, złość, smutek, radość, wstręt, zaskoczenie i pogarda. Udowodnił, że wszystkie inne są mieszanką tych podstawowych i często są uzależnione od środowiska, w którym dorastamy – czego z kolei dowiódł inny psycholog – Robert Plutchnik.

Emocje podstawowe odpowiadają nie tylko za zmianę mimiki twarzy, ale także za, np.: pobudzenie układu nerwowego (przyspieszone bicie serca). Pojawiają się, kiedy zaczynamy oceniać dane zdarzenie, wpływając na nasze postrzeganie rzeczywistości i na to, jak interpretujemy zachowanie innych.

Powszechnie mówi się także, że długotrwały stres spowodowany przeżywaniem negatywnych emocji, może doprowadzić do zwiększenia poziomu kortyzolu – hormonu stresu, a w konsekwencji do zaburzeń układu krążenia, insulinooporności, cukrzycy czy zaburzeń układu trawiennego.

Wyróżnione współcześnie w świecie zachodnim przez Ekmana emocje, nie są niczym nowym w krajach azjatyckich, gdzie Teoria Przemian związana z Tradycyjną Medycyną Chińską, każdemu z Pięciu Elementów przyporządkowuje właśnie te podstawowe emocje:

– Ogniowi – radość/brak radości,

– Ziemi – wstręt/przyjemność,

– Metalowi – smutek/zamrożenie,

– Wodzie – lęk/brak lęku,

– Drewnu – gniew/brak gniewu.

Każdy z Elementów, oprócz emocji ma przypisane poszczególne organy w ciele:

– Ogień – serce, jelito cienkie, osierdzie;

– Ziemia – żołądek, śledziona i trzustka;

– Metal – jelito grube, płuca;

– Woda – pęcherz moczowy, nerki;

– Drzewo – pęcherzyk żółciowy, wątroba.

Przez lata zachłystywaliśmy się naukowymi dowodami, pojęciami, odrzucając naturę. Każdą cząstkę w ciele rozczłonkowaliśmy, oddzieliliśmy od całości. Skupiliśmy się na leczeniu objawów, a nie przyczyn.  Skupiliśmy się na jednym puzzlu, zamiast na całości. A przecież tym właśnie jesteśmy – całością – ciałem, które działa dzięki wielu częściom połączonym misternie ze sobą. Na ciało zaś, mają wpływ nasze emocje, uczucia i myśli, i o tym właśnie traktuje psychobiologia.

Psychobiologia, czy Recall Healing, znane również jako Totalna Biologia, wyrosły na bazie Nowej Medycyny Germańskiej, której początek dał dr Ryke Geerd Hamer – niemiecki lekarz.

Na własnym przykładzie odkrył, że nowotwory mają źródło w przeżytym nagłym, niespodziewanym szoku emocjonalnym. W 1978 roku syn doktora został postrzelony przez pijanego sprawcę i po ponad 3 miesiącach, po 19 operacjach, zmarł na rękach ojca. Rok później u doktora Hamera zdiagnozowano raka jąder, a u jego żony raka piersi. Ponieważ oboje prowadzili zdrowy tryb życia, lekarz zaczął podejrzewać, że przyczyną chorób jego i żony była dramatyczna i niespodziewana śmierć dziecka.

W tym czasie Hamer pracował w klinice przy Uniwersytecie Monachijskim i tam rozpoczął badania nad przyczynami chorób onkologicznych pacjentów. Odkrył, że podobnie jak w jego przypadku, inni pacjenci przed pojawieniem się choroby doświadczyli ciężkiego wstrząsu emocjonalnego, który doktor nazwał DHS®’sem na cześć swojego syna Dirka (Dirk Hamer Syndrom).

Wyszedł z założenia, że „jeśli jest tak, jak uczą nas na uniwersytetach, że nasz mózg jest faktycznie odpowiedzialny za sterowanie ciałem, to choroby muszą pozostawiać ślady w mózgu.” Porównując badania tomograficzne z wywiadami dotyczącymi życia pacjentów, znalazł zmiany w mózgach pacjentów i nazwał je Ogniskami Hamera® (HH). Zidentyfikował też jednoznaczne zależności pomiędzy przeżytymi DHS®’ami, a lokalizacją zmian w mózgu i ich organicznymi manifestacjami w ciele pacjenta.

Do tej pory uważano „chorobę” za błąd natury. Hamer wykazał, że poszczególne strefy mózgu są tak ukształtowane, aby reagować na konflikty zagrażające naszemu życiu. Odkrycie, że wszystko działa zgodnie z biologiczną zasadą, żeby „jak najdłużej utrzymać osobnika przy życiu” stało się fundamentem sformułowanych przez niemieckiego lekarza 5 Biologicznych Praw Natury.

 

1 Prawo Natury, zwane przez Hamera Żelazną Zasada Raka mówi, że każda tzw. „choroba” rozpoczyna się DHS®’em, czyli szokiem przeżytym nagle, niespodziewanie – jak grom z jasnego nieba, dramatycznie i w poczuciu odosobnienia, tj. możemy mówić o wydarzeniu, ale nie mówimy o naszych emocjach z nim związanych. Doświadczamy poczucia bezsilności i nie możemy zaakceptować sytuacji, która nas spotkała. Taki szok wywołuje zmiany jednocześnie na 3 płaszczyznach: w psychice, mózgu i w ciele. Za szokiem kryje się tzw. konflikt biologiczny, a jego treść decyduje o lokalizacji zmian, np. głębokie odczucie typu „lęk o własne życie” może spowodować zmiany w płucach.

 

2 Prawo Natury mówi o dwufazowości tzw. „chorób”. W kolejnym kroku Dr Hamer odkrył, że istnieje powtarzalny proces, rozpoczynający się od momentu zaistnienia DHS®-u, który wytrąca osobnika z równowagi (nazywanej normotonią), do momentu powrotu do równowagi i nazwał ten proces Sensownym Biologicznym Specjalnym Programem Natury (SBS®PN). Proces, o ile nie jest zakłócony, przebiega dwufazowo:

– faza aktywna konfliktu biologicznego, zwana też „zimną” ze względu na symptomy ogólne (zimne kończyny,  bezsenność, brak apetytu, spadek wagi, uczucie napięcia);

– faza naprawcza konfliktu biologicznego, zwana też „ciepłą”, ze względu na to, że zazwyczaj charakteryzuje się podwyższoną temperaturą, wzmożoną sennością, dużym apetytem, przybieraniem na wadze.
Ta druga  faza przebiega w dwóch etapach, rozdzielonych kryzysem epileptoidalnym, który jest chwilowym nawrotem do fazy aktywnej i swoistym testem, który w dawnych filmach streszczano w zdaniu: „jeżeli przeżyje ten kryzys, to będzie żyć”.

 

3 Prawo Natury mówi o tym, że każdy SBS®PN przebiega zgodnie z ontogenetycznym systemem listków zarodkowych. Istnieją trzy rodzaje listków zarodkowych: endoderma, mezoderma i ektoderma, z których zbudowane są wszystkie tkanki. Z tkanek zbudowane się organy i układy organów, np.  jama ustna, przełyk, żołądek, dwunastnica i jelita tworzą układ trawienny.

Co najważniejsze, to:

  • TKANKI są sterowane przez ściśle określone ośrodki w mózgu;
  • TKANKI zachowują się w ściśle określony sposób, np.:
    • na tkankach zbudowanych z endodermy w fazie aktywnej następuje przyrost tkanki, a w fazie naprawczej – zanik „dodatkowej” tkanki, która przyrosła;
    • na tkankach zbudowanych z ektodermy w fazie aktywnej następuje zanik tkanki, a w fazie naprawczej – wypełnianie ubytków nową tkanką.

Jeden organ może być zbudowany ze wszystkich w/w rodzajów tkanek lub tylko z wybranych rodzajów, np. z mezodermy i ektodermy.

 

4 Prawo Natury mówi, że mikroorganizmy są naszymi sprzymierzeńcami,  wspierają procesy zdrowienia i są związane z ontogenetycznym systemem listków zarodkowych. Mikroorganizmy (drobnoustroje, mikroby), czyli żywe organizmy jednokomórkowe, widoczne pod mikroskopem, w tym: bakterie, mykobakterie i grzyby współpracują przy przywracaniu tkanek do stanu sprzed DHS®’u, np. grzyby pomagają w redukcji, rozkładzie guzów, które przyrastają w fazie aktywnej na tkankach typu endodermalnego, a bakterie w fazie naprawczej pomagają przy wypełnianiu ubytków w tkankach typu mezodermalnego.

 

5 Prawo Natury jest kwintesencją poprzednich 4 praw natury i stwierdza, że Matka Natura jest nieomylna i doskonała, a jej prawa dotyczą wszystkich organizmów żywych.

Dr Hamer zastrzega, że Germańska nie dotyczy: zatruć, urazów i skrajnego niedożywienia oraz definiuje pojęcie „szyny”, tj. okoliczności asocjowanych z DHS®’em.

 

Odkrycie doktora Hamera łączy, uznawane za przypadkowe, puzzle w spójną całość. Wpisuje się też w znaną i z powodzeniem stosowaną od tysiącleci Medycynę Pięciu Przemian. Przypomina, że organizm ludzki ma zdolności do naturalnej samo-naprawy, a jedyne, czego potrzebuje, to naszej uwagi oraz świadomości doświadczanych emocji. Potrzebuje tego, co w ciągu ostatnich dziesięcioleci z coraz większym zaangażowaniem kierujemy na wszystko inne, oprócz nas samych.

Anna Kotlarek

Konsultantka Psychobiologii Vedica ® dr M. Radziszewskiej.
Łączy podejście medycyny wschodniej z tym, co nam wiadomo o zdrowiu na Zachodzie.
Mediator, filolog, autorka książki „Rozwód z samym sobą”.