Duchowość i Wiara

Wyświetlanie 1–16 z 59 wyników

Daleki wschód fascynuje nas od dawna. Różne religie wschodnie próbują dziś przekonać ludzi Zachodu, że nie są religiami, lecz metodami osiągania głębszej duchowości. Ponieważ ludzie zostali dziś wychowani w konwencjonalnym kłamstwie, że „wszystkie religie ostatecznie nauczają tych samych rzeczy” – dlatego też nie widzą, aby to rozróżnienie między „duchowymi” naukami religii a ich wierzeniami i praktykami było nie do utrzymania. Tu z pomocą przychodzą nam książki o religii wschodu i duchowości wschodu.

Pozycje tego typu wyjaśniają nam, jaka jest różnica w kompleksowym rozumieniu duchowości między wschodem a zachodem, a także czym cechuje się religia wschodu. Książki opowiedzą nam o koncepcji osobistej autonomii, która ma zasadnicze znaczenie dla atrakcyjności tak zwanej „duchowości wschodniej”. Z drugiej strony „duchowość” na wschodzie polega na samorealizacji. Nie oznacza wady z naszej strony, ale zaczyna się od założenia, że mamy się dobrze, chociaż moglibyśmy być jeszcze lepsi, gdybyśmy znaleźli nasz duchowy potencjał i go urzeczywistnili.

Czytaj więcej

Hinduska duchowość jest zakorzeniona w przekonaniu, że dana osoba jest uwięziona w niekończącym się cyklu samsary (reinkarnacji). Odkupienie ( moksza ) polega na ucieczce z tego cyklu jednym z różnych środków – być może mistycznej jedności z Brahmanem, dyscyplinami jogi lub, najczęściej dzisiaj, oddaniem ( bhakti)) do osobistego boga lub bogini. W buddyzmie duchowość odgrywa podobną rolę, z tym wyjątkiem, że ucieczka polega na uświadomieniu sobie nietrwałości, a nawet pustki wszystkiego ( sunyata ), w tym nierzeczywistości samego siebie ( anatta ). W filozoficznym taoizmie duchowość polega na przyjęciu ciszy „akcji bez akcji” ( wu-wei ), z której może następnie wyłonić się prawdziwa Droga ( Tao ). Jednak aby zrozumieć te wszystkie zależności, należy sięgnąć po odpowiednie pozycje o duchowości.

Dla wielu osób aspekt duchowy ich istnienia jest bardzo ważny. W związku z tym pragną zgłębiać tematy, które dotyczą na przykład życia po życiu. Sięgają wówczas między innymi po książki o reinkarnacji czy takie dotyczące wiary. Dotyczą one także systemów wierzeń z rozmaitych kręgów kulturowych, na przykład wywodzących się z Dalekiego Wschodu. Jest to zatem sposób na zdobycie nowej wiedzy z wielu dziedzin, rozszerzenie świadomości oraz na rozwój własnej duchowości. Niektórzy traktują to zatem jako drogę do samorealizacji.

Czym jest reinkarnacja?

Proponowane dzieła poruszają między innymi tematykę życia po śmierci, która zdecydowanie przynależy do zagadnienia ludzkiej duchowości. W książkach pojawia się też aspekt reinkarnacji, czyli pogląd, według którego dusza po śmierci ciała ma możliwość wcielenia się w nowy byt fizyczny. Taka wiara wywodzi się z wierzeń hinduizmu. Opisuje ona między innymi niekończący się cykl samsary. Może nastąpić jego przerwanie, czyli moksza, ale do tego konieczne jest poprawienie własnej karmy. 

Szeroki wybór książek poświęconych życiu po życiu

Istnieją różne teksty, które przybliżają czytelnikom wschodni system wierzeń. Wśród nich obecne są na przykład książki o reinkarnacji czy o życiu po śmierci, dzieła, w których zawarto wskazówki dotyczące medytacji czy rozwoju duchowości oraz tytuły, które wprowadzają odbiorcę w tematykę jogi. Wśród twórców warto wymienić takie osoby jak Gregory David Roberts, Iwona Szuwalska, Joseph Murphy, Simon Haas, czy Siergiej Łazariew.  

Reinkarnacja – dowiedz się więcej

Wybrane dzieła są przede wszystkim skierowane do osób, które pragną dowiedzieć się więcej o wschodniej duchowości czy systemach religijnych i chcą odnaleźć w nich drogowskaz. Książki o życiu po życiu czy reinkarnacji zawierają wiele informacji związanych z tymi kwestiami. Pozwolą też na zrozumienie różnic między tymi koncepcjami a wierzeniami, jakie są powszechne na Zachodzie. To również propozycja dla odbiorców, którzy mają nadzieję odkryć swój duchowy potencjał oraz go następnie rozwinąć.

KSIĄŻKA

ksiazki

WYPRZEDAŻ
KSIĄŻKA 10-20 ZŁ

wyprzedaż książek

SUPLEMENTY
DIETY

Suplementy diety

KURACJE
OCZYSZCZAJĄCE

kuracje oczyszczające