Ebook Mahabharata Krishna Dharma

Największy epos świata

42,00 

Kategoria: Tag:

Opis

Mahabharata jest niezwykłym dziełem literackim. Ponad 100 000 wersetów czyni z niej jeden z największych eposów świata – jest ośmiokrotnie dłuższa niż Iliada i Odyseja razem wzięte. Według współczesnych badaczy, Mahabharata powstała na przestrzeni kilku stuleci, między IV w. p.n.e a IV w. n.e. i miała wielu autorów. Według samej Mahabharaty oraz zgodnie z tradycją, została spisana przez wielkiego wieszcza Wjasadewę około 5000 lat temu, bezpośrednio po wydarzeniach, które składają się na jej akcję. Epos ten uważany jest za jeden z dwóch fundamentalnych tekstów (obok Ramajany), na których opiera się kultura, tradycja i religia Indii, a jej poszczególne epizody wielokrotnie znajdowały swoje przedstawienie w rzeźbie, malarstwie, tańcu czy teatrze.

Mahabharata zawiera w sobie wszystko to, co tak fascynuje ludzi zachodu w kulturze Indii: duchowość, mistycyzm, świat bogów , demonów i joginów, wierzenia, miłość, erotyka, opisy bitew.

Historia Mahabharaty została opisana na kanwie konfliktu dwóch gałęzi rodu Bharatów. Przedmiotem sporu jest tron Hasztinapury- stolicy Bharata-Warszy (tradycyjna nazwa Indii). Poprzez intrygi Kaurawowie skazali swoich kuzynów na wygnanie i bezprawnie sprawowali władzę w królestwie. Kulminacją historii jest wielka bitwa pod Kurukszetrą, w trakcie której giną Kaurawowie oraz prawie wszyscy biorący w niej udział żołnierze. Przed samą bitwą doszło do wypowiedzenia Bhagavat-gity (Pieśń Pana), której 700 wersetów, będących częścią Mahabharaty stanowi dla Hindusów najważniejszy i najświętszy tekst. W niej to Kryszna, który jest uznawany za samego Boga Wisznu, instruuje swojego przyjaciela Ardżunę (jeden z Pandawów) o naturze świata, prawie karmy, zasadach reinkarnacji oraz różnych systemach Jogi. Sama Bhagavat-gita doczekała się ponad 100 różnych tłumaczeń na język angielski oraz kilku na język polski.

Spis treści

Księga I. Kości zostały rzucone

Jak przyszli na świat przywódcy rodu Kuru

Pandu ściąga na swą głowę klątwę i błogosławieństwo

Pandawowie przybywają do Hastinapury

Niecne knowania Durjodhany

Pokaz walki

Nienawiść Kaurawów narasta

Odesłanie Pandawów z miasta

Narodziny Ghatotkaczy. Koniec demona Baki

Gandharwa imieniem Angaraparna

Swajamwara Draupadi

Zaślubiny Pandawów z Draupadi

Dhrytarasztra dzieli królestwo

Ardżuna wyrusza w pielgrzymkę

Spalenie lasu Khandawa

Niebiański dom zgromadzeń

Potężny Dżarasandha

Ofiara Radżasuja

Durjodhanę zżera zawiść

Gra w kości

Pohańbienie Draupadi

Pandawowie idą na wygnanie

Do lasu

Rozterki Dhrytarasztry

Nauki Judhiszthiry

Ardżuna odwiedza planety niebiańskie

Do aśramu Badarika

Bhima spotyka Hanumana

Obrażony Kuwera

Powrót Ardżuny

Kryszna odwiedza Pandawów

Walka z Gandharwami

Mędrzec Durwasa

Dżajadratha porywa Draupadi

Jezioro śmierci

Dom Wiraty

Draupadi ponownie znieważona

Kaurawowie atakują Wiratę

Ardżuna stacza walkę z Kaurawami

Bitwa pod Wiratą

Koniec wygnania

Królowie wybierają strony

Wiadomość od Dhrytarasztry

Niepokój ślepego króla

Panika wśród Kaurawów

Pandawowie naradzają się z Kryszną

Misja pokojowa Kryszny

Upór Durjodhany

Do Kurukszetry

Księga II. Wyzwolenie

Przygotowania armii

Przeznaczenie Śikhandhiego (jak opowiedział Bhiszma)

Na stanowiska

Bhagawad-gita

Początek wojny

Obawa Judhiszthiry

Bhiszma czyni zgiełk

Potęga Rakszasów

Ślub Bhiszmy

Kryszna chroni swych wielbicieli

Rozmowa Bhiszmy z Judhiszthirą

Upadek Bhiszmy

Drona na czele armii

„Judhiszthira będzie schwytany”

Nieporównywalna siła Abhimanju

Ardżuna składa wielki ślub

Ardżuna niszczy Kaurawów

Moc mistyczna Kryszny

Kaurawowie skupiają swe rozproszone wojska

Walka nocą

Dhrysztadjumna walczy z Droną

Broń Narajana

Karna na czele armii

Moc Karny

Ardżuna walczy z Karną

Sialja przywódcą Kaurawów

Bhima walczy z Durjodhaną

Nocna masakra

Ukaranie Aśwatthamy

Żal Judhiszthiry

Nauki Bhiszmy

Kryszna wraca do Dwaraki

Judhiszthira składa ofiarę Aśwamedha

Widura poucza Dhrytarasztrę

Odejście Pandawów

Dodatki

Narodziny Karny

Klątwa rzucona na Karnę

Niebiańskie pochodzenie Bhiszmy

Pytania, jakie Dharma zadał Judhiszthirze

Krótkie biografie głównych postaci

Drzewo genealogiczne różnych dynastii

Słowniczek

List od Autora

 

Wróć na górę