Duchowość Wschodu

Promocje

Nowe produkty

Wydawcy / Producenci

Duchowość Wschodu

Daleki wschód fascynuje nas od dawna. Różne religie wschodnie próbują dziś przekonać ludzi Zachodu, że nie są religiami, lecz metodami osiągania głębszej duchowości. Ponieważ ludzie zostali dziś wychowani w konwencjonalnym kłamstwie, że „wszystkie religie ostatecznie nauczają tych samych rzeczy” - dlatego też nie widzą, aby to rozróżnienie między „duchowymi” naukami religii a ich wierzeniami i praktykami było nie do utrzymania. Tu z pomocą przychodzą nam książki o religii wschodu i duchowości wschodu.

Pozycje tego typu wyjaśniają nam, jaka jest różnica w kompleksowym rozumieniu duchowości między wschodem a zachodem, a także czym cechuje się religia wschodu. Książki opowiedzą nam o koncepcji osobistej autonomii, która ma zasadnicze znaczenie dla atrakcyjności tak zwanej „duchowości wschodniej”. Z drugiej strony „duchowość” na wschodzie polega na samorealizacji. Nie oznacza wady z naszej strony, ale zaczyna się od założenia, że mamy się dobrze, chociaż moglibyśmy być jeszcze lepsi, gdybyśmy znaleźli nasz duchowy potencjał i go urzeczywistnili.

Hinduska duchowość jest zakorzeniona w przekonaniu, że dana osoba jest uwięziona w niekończącym się cyklu samsary (reinkarnacji). Odkupienie ( moksza ) polega na ucieczce z tego cyklu jednym z różnych środków - być może mistycznej jedności z Brahmanem, dyscyplinami jogi lub, najczęściej dzisiaj, oddaniem ( bhakti)) do osobistego boga lub bogini. W buddyzmie duchowość odgrywa podobną rolę, z tym wyjątkiem, że ucieczka polega na uświadomieniu sobie nietrwałości, a nawet pustki wszystkiego ( sunyata ), w tym nierzeczywistości samego siebie ( anatta ). W filozoficznym taoizmie duchowość polega na przyjęciu ciszy „akcji bez akcji” ( wu-wei ), z której może następnie wyłonić się prawdziwa Droga ( Tao ). Jednak aby zrozumieć te wszystkie zależności, należy sięgnąć po odpowiednie pozycje o duchowości.

Duchowość Wschodu  Jest 47 produktów.
na strone
Wyświetlam 1 - 12 z 47 produktów
Wyświetlam 1 - 12 z 47 produktów